Error message

Notice: Undefined index: _upl in eval() (line 8 of /home/declaracia/public_html/declaracia.kg/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Салыкты декларациялоо жана БСД деген эмне

Салыкты декларациялоо – бул салыкты төлөөчүлөрдүн салык мекемесине салыкка милдеттуу объектилер жөнүндө маалымат берүү, ошону менен бирге салыкты төлөөчүлөрдүн мүлкү жана каражаты жөнүндө ар турдуу салыкты эсептөө үчүн керек маалыматты берүү.

Салыкты декларациялоо Бирдиктүү салыкты декларациялоо (БСД) аркылуу жүргүзүлөт.

Салыкты декларациялоо жана БСД деген эмне

Салыкты декларациялоо – бул салыкты төлөөчүлөрдүн салык мекемесине салыкка милдеттуу объектилер жөнүндө маалымат берүү, ошону менен бирге салыкты төлөөчүлөрдүн мүлкү жана каражаты жөнүндө ар турдуу салыкты эсептөө үчүн керек маалыматты берүү.
 
Салыкты декларациялоо Бирдиктүү салыкты декларациялоо (БСД) аркылуу жүргүзүлөт.

БСДны толтуруу жана тапшырууда салык төлөөчүгө жардам берүү үчүн эмне каралган

Көп учурда адамдардынкөпчүлүгү алар билбеген нерседен, же эч качан жасал көрө элек нерседен чочулашат.

Ошондуктан республиканын Салык кызматы Декларацияны кабыл алууга дыкат даярданып жатат, салык төлөөчүлөрменен иш алып баруу боюнча атайын Программалар иштелип чыкты жана алар бюджеттен каржыланат жана донордук уюмдар колдоо көрсөтүшөт.

Ал Программалар төмөнкүлөрдү ичине камтыйт:

Эмне үчүн БСД тапшыруудан коркпоо керек

Жарандардын көпчүлүк бөлүгүндө бетин ачууга болбой турган аларга гана таандык деп эсептелген жеке маалыматтардын ачылышы менен байпанышкан жетишерлик бекем шек саноолор жана коркунучтар бар. Чындыгында, айнек банкаларда өздөрүнүнжыйнаган акчаларын сакташкан биздин жа­рандардын бир нече мууну алардын ичиндегилери жөнүндө жашырын сырды ал тургай жакындарына ачышкан эмес, бай болуу анча жакшы эмес болгон, ал эм кай бир учурларда коркунучтуу да болгон. Ал эми бул жерде сенде канча акча каражатың жана активиң бар экенин көрсөтөсүң. Бул психологиялык тоскоолдук, ал аркылуу бизге дагы өтүүгө туура келет.

Дароо эле бир нече себептер боюнча өтүү зарыл.

Катардагы жаран үчүн дакларациянын пайдалары жанан артыкчылыктары

Келгиле, киреше булактарын декларациялоонун куралына башка жагынан көз салып көрөлү: аны тапшырууда адал ниеттүү төлөөчүгө кандайдыр артыкчылыктарды алып келеби?

Кирешеге алына турган салык алынган кирешенини бүтүндөй суммасынан кармалбай турганын, өлчөмү мыйзам тарабынан белгиленген сумманы алып салгандан кийинки суммадан кармаларын бардыгы эле билишет же жоромолдошот. Бул эмне болгон сумма? Бул салык алына турган кирешеден кармала турган сумма деп аталат.

Салыкты декларациялоо эмне максат менен киргизилген

Адегенде маселенин тарыхы тууралуу бир аз сөз кылсак. Көпчүлүгү салык Декларациясы - бул болгону кирешеге болгон салык бо­юнча отчет дел эсептешет. Биздин өлкөдө 1996-жылдан тартып, 17 жыл ичинде, анын бардык кыскача салык тарыхынын аралыгында мына ушундайча болгон. Салык Деклара­циясын киреше алгандар гана тапшырышкан- булар ишкердик ишмердиктен киреше алган ишкер, жана бул ишмердик кандай түрдө - уюм же жеке түрүндө жүргүзүлгөнү маанилүү болгон эмес. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер дагы кирешелери жана мүлктөрү тууралуу Декларация тапшырышкан. Салык төлөөчүлөрдүн бул категориялары үчүн дэ­эрлик эч нерсе өзгөрүлгөн жок, алар Де­кларацияны тапшырууну уланта беришет.

Салык декларациялоонун жалпы элге тийешелүүлүгү

2016-жыл - салык төлөөчүлөркатары биздин жарандык укуктарыбызга жана милдеттерибизге олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келе турган жыл. Булөзгөрүүлөр 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча Бирдиктүү салык декларациясын толтуруу жана тапшыруу милдетинен турат.

Эгер мурда Бирдиктүү салык декларациясын (мындан ары - Декларация, БСД) ишкердик менен алектенген, же менчигинде салык алына турган мүлкү болгон жактар гана тапшырууга милдеттүү болушса, анда 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча БСДны республиканын дээрлик бардык жарандары тапшырууга тийиш болот.

Адегенде “дээрлик бардыгы” деген сөздөрдүн артында эмне турганын билип алуу маанилүү болот окшойт?