БСДны толтуруу жана тапшырууда салык төлөөчүгө жардам берүү үчүн эмне каралган

Көп учурда адамдардынкөпчүлүгү алар билбеген нерседен, же эч качан жасал көрө элек нерседен чочулашат.

Ошондуктан республиканын Салык кызматы Декларацияны кабыл алууга дыкат даярданып жатат, салык төлөөчүлөрменен иш алып баруу боюнча атайын Программалар иштелип чыкты жана алар бюджеттен каржыланат жана донордук уюмдар колдоо көрсөтүшөт.

Ал Программалар төмөнкүлөрдү ичине камтыйт:

 1. Декларацияны кабыл алуу үчүн жер- жерлерде - райондук салык органдарында белмөлөрдү даярдоо. Ылайыктуу жайлар жок болгон учурда ижарага алуу же Декларацияларды кабыл алуунун «кызуу» мезгилинде атайын бөлмөлөрдү жабдуу учурлары да ка­рал ган.
 2. Салык кызматынын кызматкерлеринин дээрлик бардыгы атайын окуудан өтүшөт, жана салык төлөөчүлөргө кеңеш берип, толтурууда аларга жардам көрсөтүп, Декла­рацияны кабыл алууга түздөн-түз тиешеси бар кызматкерлер биринчи кезекте окуудан өтүшөт. Окуу процессинде салык кызматынын кызматкеринин салык төлөөчүлөрменен иш алып баруудагы жүрүм-турумунун этикасына өзгөчө көңүл бурулат.
 3. Декларациялоо процессине жергиликтүү акимчиликтин кызматкерлерин, айыл өкмөттөрүн, экономикалык адистиктеги студент- волонтерлорду тартуу каралып жатат. Алар декларанттарга жеринде жардам көрсөтүшөт.
 4. Улгайган жана оорукчан жарандарга ушул окуудан еткен кызматкерлердин же тартылган адамдардын бири жиберилээри каралып жатат, ал аларга БСДны толтурууга жардам берет.

Ошондой эле кандайдыр башка себептер боюнча өзү Декларацияны тапшыра албаган жарандар өздөрүнүн ишеним көрсөткеө адамына Декларацияны толтурууга жана тапшырууга ишеним кат жол-жоболоштурса болот, ал анын салык боюнча өкүлү болуп саналып калат.

 

 1. Мыйзамга ылайык Декларацияны жеке жактын салык боюнча алгачкы каттоодон өткөн жеринде, тапшыруу маанилүү бол­гонуна карабастан, салык төлөөчүлөр үчүн ыңгайлуу болуш үчүн анын бизнес жүргүзгөн жеринде, же анык жашап турган жери бо­юнча БСДны тапшыруу мүмкүндүгү каралган.

Өтө «зиректери» Декларацияны электрондук түрдө тапшыра алышат. Ошондой эле толтурулган Декларациянын нускасын почта аркылуу билдирүү жазылган буйрутма кат ме­нен жөнөтүүгө болот.

 1. БСДны толтуруунун Үлгүлөрү, ага ка­рата комментарийлери менен, ошондой эле мекемелер, жеке ишкерлер жана жеке жактар сыяктуу төлөөчүлөрдүн негизги категорияларынын бардыгы үчүн белгилүү Брошюралар иштелип чыгуу процессинде турат. Алар уюмдар жана мекемелер, салык кызматы, бизнес-ассоциациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу бекер таратылат.
 2. Бардык усулдук маалыматтар Мамле­кеттик салык кызматынын, Экономика министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Салык боюнча кеңешчилеринин Палатасынын сайттарына жайгаштырылат:

      WWW.STI.GOV.KG
      WWWW.MINECONOM.KG
      WWW.NALOGI.KG

Ушул сайттардан Декларациянын формаларын чыгарып алууга да болот.

Ошондой эле көрсөтүлгөн сайттарда салык төлөөчүлөртарабынан көп берилүүчү суроолордун жооптору жайгаштырылат.

Салык төлөөчү 194 телефону боюнча республиканын бардык аймактарынан (Кыргызтелекомдун тармагы боюнча) Салык кызматынын маалымат борборуна акысыз чалып, БСД толтуруу жана тапшыруу боюнча кандай суроолору болбосун жооп ала алы­шат.